IFKA GINOP-1.2.8 Előminősítés

Oldalainkon HTTP sütiket használunk a teljesebb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

Rendben

IFKA GINOP-1.2.8-17 ELŐMINŐSÍTÉS

ELŐMINŐSÍTÉS
Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.8-17 pályázatokhoz

Felhívjuk a figyelmet, hogy a GINOP-1.2.8 előminősítési kérelmek benyújtási határideje 2017.08.30-án lejárt. A hiánypótlásra vonatkozó felhívást 2017.09.04-én kapják kézhez a pályázók. A hiánypótlási dokumentumok benyújtási határideje 2017.09.07.

Az Ipar 4.0 előminősítés folyamata

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítását és ennek előfeltételeként az ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztések támogatását. Ennek érdekében a GINOP-1.2.8-17 pályázat keretében a felhívás feltételeinek megfelelő projektek 20 millió Ft – 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás (5 milliárd Ft) erejéig.

A GINOP-1.2.8-17 pályázat keretében azok a legalább egy lezárt üzleti évvel, legalább 200 millió forint nettó értékesítési árbevétellel, legalább 20 fős átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező kis-, és középvállalkozások igényelhetnek támogatást, amelyek a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén. Az előminősítésre és a GINOP-1.2.8-17 pályázatra való jelentkezés előtt kérjük alaposan tanulmányozza a Felhívást, valamint az előminősítésről szóló Tájékoztatót.

A GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt keretében az IFKA NKft. feladata hogy a GINOP-1.2.8-17 konstrukció keretében vissza nem térítendő támogatásra pályázni kívánó kkv-kat előminősítse.

Az előminősítésen megfelelt kkv-k számára az IFKA NKft. minősítő tanúsítványt állít ki, míg a szükséges pontszámot el nem érő pályázók számára a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt demonstrációs és fejlesztési szolgáltatásai nyújtanak felkészülési és ezt követően újabb minősítési lehetőséget.

Az előminősítés folyamata az alábbi:

 • Benyújtott előminősítési dokumentumok teljeskörűségének ellenőrzése (minden előírt dokumentum, nyilatkozat becsatolásra került)
 • Nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése (cégkivonat, aláírási címpéldány feltöltésre került)
 • Támogatást igénylők körének, a projekt területi és pénzügyi megfelelőségének ellenőrzése (statisztikai állományi létszám, árbevétel, kkv státusz, nem Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés, vissza nem térítendő támogatás összege)
 • Alkalmassági kritériumok ellenőrzése. („Megfelelt” minősítést csak az a vállalkozás kaphat, amely valamennyi alkalmassági kritérium kérdésre igennel válaszolt, a Támogathatósági- és a Műszaki-szakmai nyilatkozatot aláírta és beküldte, és a becsatolt alátámasztó dokumentumok elfogadásra kerültek. Az alkalmassági kritériumok teljesítése szükséges, de nem elégséges feltétele a „megfelelt”minősítés megszerzésének. Ld. Értékelési rangsor felállítása )
 • Ipar 4.0 értékelési kritériumok ellenőrzése
 • Értékelési rangsor felállítása. (Az alkalmassági kritériumokat teljesítő előminősítési kérelmek egy körben kerülnek értékelésre. Az előminősítési eljárás során a legmagasabb pontszámot elérő vállalkozások kaphatnak „megfelelt” minősítést, figyelembe véve a GINOP-1.2.8-17 pályázat forráskeretét)
 • Előminősítésen „megfelelt” státuszú minősítés kiállítása és kiküldése

Az előminősítést igénylő teendői

 • Regisztrálja vállalkozását a Ginop128.ifka.hu oldalon, majd jelentkezzen be
 • Töltse le az előminősítéshez szükséges nyilatkozatokat. Két nyilatkozatot kell kitöltenie: egy a vállalkozás és a projekt támogathatóságával kapcsolatos nyilatkozat (Támogathatósági nyilatkozat), egy pedig a műszaki és szakmai alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat (Műszaki-szakmai nyilatkozat).
 • Az Ipar 4.0 alkalmassági kritériumok esetében valamennyi feltételnek teljesülnie kell az Ipar 4.0 előminősítéshez. Ahol igent jelölt, ott töltse fel az alátámasztó dokumentumokat. Ha vállalkozása valamelyik feltételt nem teljesíti, „megfelelt” minősítést ugyan nem szerezhet, de részt vehet a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt szemléletformálási, demonstrációs és fejlesztési programjaiban.
 • Az Ipar 4.0 értékelési kritériumok esetében jelölje igennel azokat a kritériumokat, amelyeket vállalkozása teljesít. Ügyeljen arra, hogy a GINOP-1.2.8-17 pályázata esetében pontosan ugyanezeket kell megadnia és dokumentumokkal alátámasztania.
 • Írja alá és csatolja be a Támogathatósági nyilatkozatot és a Műszaki-szakmai nyilatkozatot.
 • Töltse fel az előminősítést igénylő vállalkozása 30 napnál nem régebbi Cégkivonatát, valamint vállalkozása hivatalos képviselőjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintáját.
 • Minden nyilatkozatát A4-es lapméretű pdf dokumentumként töltse fel, a más fájlformátumú dokumentumok feltöltését a rendszer nem engedi. Soronként csak egy dokumentum tölthető fel. Ha több dokumentumot (pl. több számlát vagy műszaki leírást és számlát) akar feltölteni egy adott sorhoz, akkor kérjük, hogy a dokumentumokat egy pdf-be fűzze össze, és egy fájlként töltse fel azokat.
 • Ha minden előminősítéshez szükséges adatot megadott és dokumentumot feltöltött, küldje be azokat a „Beküldés” gombra kattintva. Ha a kérdőíveken még dolgozna, mentse el beállításait a „Mentés” gomb segítségével. Ügyeljen arra, hogy a beküldést követően az adatokat, feltöltött dokumentumokat már nem módosíthatja.
 • Az előminősítéshez szükséges adatok, nyilatkozatok, dokumentumok feltöltésének határideje 2017. 08.30
 • Az IFKÁ-nak történő beküldésről a rendszer automatikus visszaigazolást küld a regisztrációkor megadott email címre.
 • Az előminősítési eljárás során egyszer lesz lehetősége hiánypótlásra. A hiánypótlásra történő felszólítást emailen kapja meg a regisztráció során megadott email címre. A hiánypótlási dokumentumokat az előminősítési felületen lesz lehetősége feltölteni és beküldeni.
 • Hiánypótlásra az alábbi dokumentumok és nyilatkozatok esetében nincs lehetőség: 30 napnál nem régebbi Cégkivonat, Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített Aláírás minta, Támogathatósági nyilatkozat, Műszaki-szakmai nyilatkozat. Ezek fel nem töltése esetén előminősítési kérelme hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
 • A hiánypótolható dokumentumok az Alkalmassági kritériumok 1-9. pontja során feltöltendő, az adott feltétel meglétét alátámasztó dokumentumok lehetnek.
 • Az előminősítési eljárás során a vállalkozások értékelésre kerülnek. Az értékelési szempontok megfelelnek a GINOP-1.2.8-17 pályázati felhívás „4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok” „7. IPAR 4.0 megoldások alkalmazása” pont értékelési szempontjainak.
 • Az előminősítési eljárás során a legmagasabb pontszámot elérő vállalkozások kaphatnak „megfelelt” minősítést, figyelembe véve a GINOP-1.2.8-17 pályázat forráskeretét.
 • Az előminősítési eljárás során „megfelelt” minősítésű vállalkozások erről tanúsítványt kapnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az előminősítési eljárás során „megfelelt” minősítésű vállalkozások automatikusan támogatásban részesülnek GINOP-1.2.8-17 pályázat keretében, mivel annak értékelési kritériumai további feltételeket is figyelembe vesznek.
 • Az előminősítési eljárás eredményétől függetlenül mind a „megfelelt” minősítésű vállalkozások, mind a „megfelelt” minősítést nem megszerző, de Közép-magyarországi régión kívüli székhellyel vagy telephellyel rendelkező kkv-k jogosultak a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt ingyenes szemléletformálási, demonstrációs és fejlesztési programjaiban részt venni.

Előminősítés ütemezése:

 • Az előminősítési felület megnyitása a Ginop128.ifka.hu weboldalon: 2017. augusztus 8.
 • Előminősítési adatok és dokumentumok benyújtási időszaka: 2017. augusztus 8. - augusztus 30.
 • Hiánypótlás bekérése: 2017. szeptember 4.
 • Hiánypótlási dokumentumok benyújtása (3 munkanap): 2017. szeptember 7.
 • Előminősítési értékelés: 2017. szeptember 7. – szeptember 13.
 • Előminősítésről „megfelelt” minősítés kiküldése: 2017. szeptember 14.
Regisztráció
Bejelentkezés

Kapcsolat:

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Tel.: +36 1 312 2213

E-mail: ginop128@ifka.hu

Web: www.ifka.hu

A GINOP-1.2.8-17 felhívásra pályázáshoz a kkv-k előminősítése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történik.
Kedvezményezett: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Projekt címe: Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében "Ipar 4.0" mintaalkalmazások kialakítása.
Szerződött támogatás összege: 2,35 milliárd forint.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalma: www.ipar4.hu
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2019. 12. 15